LU Latvijas vēstures institūta un pēcdoktorantūras projekta “Pārvērtējot bezvalstikuma pieredzi: pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)” (1.1.1.2/VIAA/4/20/738) pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs un Publiskās atmiņas centra priekšsēdis Dr. hist. h. c. Kārlis Kangeris 24. septembrī viesosies Latviešu centrā Minsterē, kur uzstāsies ar publisku lekciju “Vēstures pētniecības aktualitātes Latvijā: padomju un vācu okupācijas laika mantojums”. Sadarbībā ar Latviešu centru Minsterē un Latviešu kopību Vācijā rīkotajā pasākumā vēsturnieki iepazīstinās ar aktuāliem Otrā pasaules kara un pēckara vēstures jautājumiem (nacistu izveidotās padomju karagūstekņu un civiliedzīvotāju nometnes Salaspilī, V. Arāja tiesas prāva Hamburgā, kureliešu un nacionālo partizānu bruņotā pretošanās okupācijas varām, padomju izcelsmes pieminekļi un ielu nosaukumi Latvijā u. c.) un to rezonansi mūsdienu sabiedrībā. 

Dalīties