Oksfordas Universitātes Arheoloģijas skolas (School of archaeology, University of Oxford) profesors Riks Šultings (Rick Schulting), Oksfordas Universitātes doktorante Korie Hilanda (Corrie Hyland)

No 2022. gada 8. līdz 10. septembrim Rīgā, LU Zinātnes mājā notiek Kanādas Albertas Universitātes Baikāla arheoloģiskā projekta ”Baikal Archaeology project” kārtējais seminārs. Kopš 2019. gada projektā piedalās arī LU Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces Ilga Zagorska un Gunita Zariņa. Projekta dalībnieki – Oksfordas Universitātes Arheoloģijas skolas (School of archaeology, University of Oxford) profesors Riks Šultings (Rick Schulting), Oksfordas Universitātes doktorante Korie Hilanda (Corrie Hyland) un ASV Džordža Masona Universitātes Socioloģijas un Antropoloģijas nodaļas (Department of Sociology and Anthropology, George Mason University) vadītājs Daniels Templs (Daniel Temple) – jau nedēļas sākumā ir uzsākuši darbu ar Zvejnieku antropoloģisko materiālu LU Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģisko materiālu krātuvē
                
Ar vairāk nekā 330 akmens un atsevišķiem bronzas laikmeta (pirms 8200–2400 gadiem) apbedījumiem un mezolīta un neolīta perioda apmetnēm Zvejnieku akmens laikmeta senvieta ir nozīmīga visā Ziemeļeiropā, un tās apdzīvotības periods atbilst Baikāla apvidū pētītajam. Projekta ietvaros tiks veikti Latvijas akmens laikmeta iedzīvotāju uztura, demogrāfijas, mobilitātes, veselības, bērnu attīstības un dzīves paradumu izpēte. Šo jautājumu risināšanā tiks izmantotas stabilo izotopu, arheoloģiskās DNS un citas analītiskās metodes. Iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar Baikāla projekta iepriekšējo gadu pētījumu rezultātiem.

Arī iepriekšējais seminārs 2019. gadā tika organizēts Rīgā. Projekta dalībnieki augstu novērtēja Latvijas viesmīlību un labo semināra organizāciju.

Baikāla arheoloģiskais projekts, kas agrāk bija pazīstams arī kā Baikāla-Hokaido arheoloģijas projekts, ir internacionāls un starpdisciplinārs. Projektu finansē Kanādas Sociālo un humanitāro zinātņu pētījumu padome (Social Sciences and Humanities research Council Of Canada). Projekta īstenošanā piedalās arheologi, bioarheologi, etnoarheologi, molekulārie biologi, ģeofiziķi, paleobotāniķi un klimatologi no 15 Universitātēm un institūtiem Kanādas Albertas Universitātes Antropoloģijas nodaļas profesora Andžeja Vēbera (Andrzej Weber) vadībā. 

Dalīties