Izsludināta pieteikšanās starptautiskajai zinātniskajai konferencei “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII”

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” 2022. gada 24.–25. novembrī rīko LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. 
Aicinām vairāku zinātņu nozaru jaunos pētniekus piedalīties starptautiskajā konferencē un prezentēt savas ar vēsturi saistītās un izpētītās tēmas.
Pieteikšanās veidlapa.

Dalīties