Jaunumi

Guntis Zemītis. Drošības aspekti Latvijas vēsturē. No vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām.

Publiskā lekcija "Latvijas vikingu laikmeta un 16.–18. gadsimta iedzīvotāju bioarheoloģiskās izpētes aktuālie jautājumi"

Blogs par dzīvajām izstādēm Latvijas teritorijā

Atklāta virtuālā izstāde “Dzīvās izstādes Latvijas teritorijā 19. gs. otrajā un 20. gs. pirmajā pusē”

Virtuālā izstāde “Dzīvās izstādes Latvijas teritorijā 19. gs. otrajā un 20. gs. pirmajā pusē”

Izstāde "Pretošanās. Nesamierināšanās. Atmoda. Nacionālā pretošanās kustība Latvijā 1940–1990”

Izsludināta 81. LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Konflikti un sadarbība vēsturē" programma

Iznācis izdevuma “20. gadsimta Latvijas vēsture” IV sējums

Pieteikšanās vēstures un kultūras mantojuma zinātniskai vasaras skolai “Aktuālās pieejas un modernās tehnoloģijas Latvijas vēstures un kultūras mantojuma historiogrāfijā un avotpētniecībā”