Melturu klēts (20. gs. sākums) koka būvelementu zāģētie koksnes paraugi

Dendrohronologs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Dr. biol. Māris Zunde Dabas retumu krātuves ilggadēji organizētā semināru cikla ietvaros 4. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālā dabas muzeja 6. stāvā, konferenču zālē lasīs populārzinātnisku lekciju-prezentāciju “Jaunākie atklājumi koku gadskārtās par gadsimtu ierakstu noslēpumiem”. 

Lekcijas ietvaros dendrohronologs vēstīs par daudzo faktoru spektru, kuri ietekmē koku augšanu, par koku gadskārtās ietvertās informācijas plašajām izmantošanas iespējām un par interesantākajiem pēdējos gados datētajiem Latvijā esošajiem vēsturiskajiem objektiem.
 

Dalīties