Autoriem jāievēro rakstu noformēšanas vadlīnijas. Autori ir atbildīgi par to, lai viņu iesniegtie manuskripti būtu pilnīgi oriģināli, nav tikuši publicēti iepriekš vai arī vienlaikus netiek vērtēti publicēšanai citā izdevumā. Autoriem ir pienākums sniegt atsauces, norādot visus avotus, kuri izmantoti raksta sagatavošanā. Manuskripta autorība ietver tikai tos autorus, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu tā sagatavošanā.


Pamatprincipi un prasības

  • Autoriem jāapliecina, ka viņu iesniegtie raksti ir viņu pašu oriģināls darbs, ka tie iepriekš nekur nav tikuši publicēti, vai arī vienlaikus netiek vērtēti publicēšanai citā izdevumā. Viena un tā paša raksta publicēšana dažādos izdevumos ir uzskatāma par neētisku rīcību un nav pieļaujama. Ja tomēr autors un redaktori kādu noteiktu iemeslu dēļ piekrīt raksta atkārtotai publicēšanai, tad otrajā publikācijā jāiekļauj norāde uz pirmo.
  • Ja autori izmantojuši citu autoru darbus, obligāti jānorāda korekti noformētas atsauces vai citāti.
  • Autoriem jābūt gataviem sniegt visu nepieciešamo papildu informāciju par publicēšanai iesniegto rakstu.