Starptautiskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi"

Ikgadējo konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” LU Latvijas vēstures institūts rīko sadarbībā ar Valmieras muzeju. Jau vairākus gadus konference ir starptautiska, kā sadarbības partnerus piesaistot Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu.

Konferencē aicināti piedalīties studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuru pētnieciskās intereses ietver ar vēsturi saistītas tēmas visplašākajos kontekstos: arheoloģija un aizvēsture; vēstures palīgzinātnes; viduslaiku vēsture, Jaunie laiki (16.–19. gs. vēsture – politika, kultūra, sabiedrība, etnogrāfija u. c.); 20. un 21. gadsimta vēsture (politika, kultūra, sabiedrība, saimniecība u. c.); mākslas vēsture u. c. Tā ir lieliska iespēja akadēmiskā vidē prezentēt savu pētījumu rezultātus, stiprināt pieredzi dalībā konferencēs un publikāciju izstrādē anonīmi recenzētā konferences rakstu krājumā, kā arī iepazīties ar citu kolēģu pētnieciskajām interesēm un gūt pieredzējušu vēsturnieku ieteikumus un atbalstu. 

Dalība konferencē ir bez maksas.
Prasības potenciālajiem konferences dalībniekiem:

  • iegūts bakalaura grāds;
  • dalībnieka anketā skaidri formulēts izpētes objekts un referāta saistība ar vēsturi.

Dalībnieku anketas izskatīs LU LVI sastādīta zinātniskā komisija, paturot tiesības noraidīt iesniegtos pieteikumus gadījumā, ja:
1) referāta tēma neatbilst konferences mērķiem un izvirzītajai tematikai;
2) dalībnieka anketa iesniegta pēc norādītā pieteikšanās beigu datuma.

Starptautiskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi X” norisināsies 2024. gada 28.–29. novembrī. Papildu informācija un pieteikšanās.

Iepriekšējo gadu konferenču tēzes un rakstu krājumi