Prasmju sinerģija un amatniecības konteksti: integrēts pētījums par akmens laikmeta tehnoloģijām Austrumbaltijā

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2021/1-0119
Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 3. janvāris – 2024. gada 30. decembris
Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. archaeol. Valdis Bērziņš

Pētot, kādā veidā tika apstrādāti izejmateriāli, kurus plaši izmantoja Austrumbaltijas reģionā akmens laikmetā – kauls/rags, akmens, dzintars un keramika, aplūkosim senās artefaktu izgatavošanas tehnoloģijas no plašāka skatupunkta, aptverot:

  1. sasaisti starp dažādām tehnoloģijām,
  2. ainavas un resursu izmantošanas kontekstu,
  3. sociālo vidi, kurā tehnoloģijas tika praktizētas.

Pētīsim muzejos glabātos priekšmetus no plašajām akmens laikmeta kolekcijām, kas iegūtas Burtnieka ezera apkārtnē Ziemeļlatvijā, Lielā Ludzas ezera apkārtnē Austrumlatvijā un Latvijas rietumu daļas piejūrā (t.sk. starptautiski zināmajās senvietās: Zvejniekos, Riņņukalnā, Sārnatē). Tiks pielietota makro- un mikroskopiskā vizuālā izpēte, 2D/3D attēlu apstrāde, arheoloģiskie eksperimenti, kā arī analītiskās metodes (elementu sastāva/fāžu analīze; zooarheoloģiskā analīze, izmantojot masu spektrometriju; keramikas petrogrāfija; keramikā konstatējamo smilšu graudiņu morfoloģiskā analīze; datēšana ar 14C metodi).

Lai iegūtu plašāku skatu uz senajām tehnoloģijām, īpaša nozīmē būs regulāriem kopīgiem semināri, kuros mūsu eksperti apmainīsies ar metodiskām atziņām, rezultātiem un secinājumiem, kas gūti, pētot konkrēto materiālu tehnoloģijas, un sagatavos kopīgus rakstus, tādi veidojot ļoti ciešu un mērķtiecīgu sadarbību, kas ļaus attīstīt kopīgu platformu tehnoloģiskiem pētījumiem un vienlaikus veidot spēcīgu komandu turpmākiem projektiem.

Projekta grupā strādā Dr. archaeol. Valdis Bērziņš, Dr. hist. Ilga Zagorska, Dr. Edīta Kalinska (Kalińska), doktoranti Mārcis Kalniņš, Artis Kons, Aija Macāne un Vanda Visocka, maģistrante Agnese Čakare.

Projekta mājaslapa.

Projekta Facebook lapa.

Informācija sagatavota 21.02.2022.