Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte

Projekta identifikācijas numurs: lzp-2022/1-0059
Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris
Projekta kopējais finansējums: EUR 300 000
Projekta vadītājs: Guntis Gerhards (LU)
Sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC)

Projekta mērķis ir pētīt Vikingu laikmetu (800. – 1050. g. pēc Kr.) Latvijā pēc arheoloģiskajiem, bioarheoloģijas, biomolekulārajiem un bioģeoķīmiskajiem datiem. Tiks izmantots arheoloģisko izrakumu materiāls no teritoriāli dažādām apbedījumu vietām ar izpētei pieejamu antropoloģisko materiālu. Apbedīšanas tradīciju analīze pamatosies uz indivīda dzimti, dzimumu un statusu. Projektā tiks realizēta inovatīva starpdisciplināra pieeja Vikingu laikmeta cilvēka raksturojumā. Senās DNS analīzes tiks izmantotas indivīdu dzimuma, savstarpējās radniecības un izcelsmes noteikšanai, savukārt izotopu analīzes sniegs informāciju par diētas atšķirībām starp dzimtēm un dažādām vecuma grupām, kā arī mobilitāti un izcelsmi. Projekta īstenošana būtiski papildinās informāciju un pārvērtēs pastāvošos priekšstatus par Vikingu laikmetu un tā nozīmi Latvijas un Ziemeļeiropas vēsturē, jo šāda veida starpdisciplinārs pētījums Latvijas arheoloģijā līdz šim nav veikts. Starptautiski atzītu izpētes metožu un mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sekmēs arheoloģijas nozares attīstību Latvijā.

Projekta pētījumu rezultāti tiks aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātniskos žurnālos, kas indeksēti Scopus / Web of Science Core collection datubāzēs, t.sk. Q1/Q2 kvartiles žurnālos un Open Access.

Projektā plānots iegūt jaunas zināšanas par Vikingu laikmetu Latvijā, kuras varēs izmantot muzeju pastāvīgo ekspozīciju veidošanā, mācību grāmatu, kā arī augstskolu un publisko lekciju sagatavošanā. Sadarbībā ar valsts un pašvaldību muzejiem, NVO tiks organizēti zinātniskie semināri, populārzinātniskas lekcijas un pasākumi. Projekta rezultāti būs pieejami visiem interesentiem, kuriem ir svarīga Latvijas arheoloģiskā mantojuma izpēte un saglabāšana.

Zinātniskā grupa: galvenais izpildītājs/ vadošais pētnieks Guntis Gerhards (LU), Renāte Ranka (BMC), izpildītājs/ pētnieks Antonija Vilcāne (LU), izpildītājs/ pētnieks Elīna Pētersone – Gordina (LU), izpildītājs/ pētnieks Alisa Kazarina (BMC), izpildītājs/ pētnieks Jānis Ķimsis (BMC), izpildītājs (studējošais) Kaspars Markus Molls (LU), izpildītājs (studējošais) Alise Pokšāne (BMC).