Jaunumi

Dalība konferencē "Latvijas vēsturiskā zeme Zemgale"

Ukrainas vēstures institūta pētnieku lekcijas projektā "Lekciju cikls "Latvija-Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti

Izdots krājums "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII”

Seminārs akadēmiskā amata pretendentiem

LU LVI vadošās pētnieces Anetes Karlsones dalība starptautiskajā seno krāsu pētnieku konferencē

2023. gada doktora grāda ieguvēju, vadošo pētnieku un jubilāru godināšana

Starptautiskās konferences "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX" programma

Arheoloģisko materiālu krātuves krājuma glabātāja Enija Zaķe saņēmusi Prof. Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju

Dendrohronologs, LU LVI vadošais pētnieks Dr. biol. Māris Zunde piedalīsies seminārā par Rīgas pils vēsturi un arhitektūru