Saīsinājumi un paskaidrojumi

Atkarībā no ziņām, kādas jāatrod – piemēram, materiāli par konkrētu tēmu vai vietu – iesakām izmantot vienkāršus meklēšanas paņēmienus rādītāja Excel tabulā (Data – Filter – Auto Filter).

Lai atvieglotu orientēšanos 20. gadsimta administratīvi teritoriālā dalījuma izmaiņās un sniegtu papildziņas par interesējošo vietu vai tēmu, ekspedīciju laikā (20. gs. 40. gadu beigas – 1990. gadu sāk.) fiksētajām adresēm (piemēram: rajons, dažreiz – arī ciema padome, kolhozs u. c), ir pievienotas norādes uz LR laika apriņķi un pagastu.

Materiālu veidu apzīmējumi:
a –  dažāda apjoma teksts par noteiktu tēmu
f – fotogrāfija
p – plāns vai skice
z – zīmējums
k – karte
o –  auduma paraugs  


VIDZEME – Etnogrāfisko materiālu krātuves fondu rādītājs, papildināts 2023 (.xls.)

KURZEME – Etnogrāfisko materiālu krātuves fondu rādītājs, papildināts 2023 (.xls.)

LATGALE – Etnogrāfisko materiālu krātuves fondu rādītājs, papildināts 2023 (.xls.)

ZEMGALE (t. sk. SĒLIJA)  – Etnogrāfisko materiālu krātuves fondu rādītājs, papildināts 2023 (.xls.)