Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954–1991

Projekta identifikācijas nr.: lzp-2021/1-0167
Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 3. janvāris – 2024. gada 30. decembris
Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Ineta Lipša

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas par seksualitātes un sociālās kontroles vēsturi, izpētes centrā nostādot viendzimuma seksuālās subkultūras un pētot prakses, ko pielietoja homoseksuāļi, reaģējot uz valsts iestāžu īstenoto uzraudzību padomju Latvijā pēc-staļinisma un vēlā padomju sociālisma periodā (1954–1991). 

Pētījums balstīsies uz vairāku vēstures avotu grupu salīdzinošo izpēti:

 1. Latvijas Nacionālā arhīva dokumentiem – tautas tiesās iztiesāto krimināllietu spriedumiem un krimināllietām,
 2. autobiogrāfiskiem dokumentiem – homoseksuāļa dienasgrāmatu, kas rakstīta no 1927.–1996. gadam,
 3. mutvārdu vēstures avotiem – padziļinātām homoseksuāļu un viņu laikabiedru intervijām, kuras ierakstīs projekta komanda, pielietojot mutvārdu vēstures metodoloģiju. 

Projekta uzdevumi:

 1. izpētīt, kā izpaudās mijiedarbība starp valsts iestāžu uzraudzības praksēm pār vīriešiem homoseksuāļiem un vīriešu viendzimuma seksuālajām subkultūrām;
 2. izpētīt sieviešu viendzimuma seksuālo subkultūru prakses, 
 3. analizēt pētāmā perioda laikabiedru zināšanas un priekšstatus par valsts iestāžu uzraudzības praksēm un viendzimuma seksuālajām subkultūrām. 

Izpētes rezultātā projekta pētnieki (re)konstruēs viendzimuma seksuālajām subkultūrām piederīgo iedzīvotāju pieredzes, kādas tās izveidojās padomju sociālās kontroles sistēmā. Pētījuma rezultātā tiks izveidota pirmā mutvārdu vēstures avotu kolekcija Latvijā ar fokusu uz homoseksuāļu pieredzēm.  jaunās zināšanas veicinās homoseksuāļu pagātnes iekļaušanu Latvijas vēsturē un iekļaus Latvijas pieredzi seksualitātes vēstures starptautiskajā naratīvā.

Projekta grupā strādā Dr. hist. Ineta Lipša, Dr. hist. Kaspars Zellis, Dr. phil. Kārlis Vērdiņš, doktorante Elizabete Vizgunova-Vikmane un maģistrante Signe Šēnfelde.

Informācija sagatavota 30.01.2022.

Projekta Facebook lapa.

2023. gada 30. jūnijā ir noslēdzies projekta darbības pirmais no diviem posmiem, kas ilga no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam. Par izpētes rezultātiem projekta dalībnieki ir sagatavojuši 15 referātus un informējuši zinātniekus deviņos starptautiskajos semināros un konferencēs Lietuvā, Vācijā, ASV, Zviedrijā, Lielbritānijā, Latvijā un Austrijā. Vienu no tiem – starptautisko semināru “Researching, reworking and representing Soviet LGBT histories – Queer Between Surveillance and Non-Interference of State Authorities under Soviet System: The Practices and the Discourses”, kas notika 2023. gada 2. jūnijā Latvijas Universitātē, organizēja projekta komanda. Seminārā piedalījās sešpadsmit pētnieki, kas pēta dažādas kvīru vēstures problēmas Aukstā kara periodā tādās zinātniskajās institūcijās kā Edinburgas univiersitāte, Vīnes universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija/LU LFMI, Sorbonas universitāte, Eiropas Humanitārā universitāte, Eiropas Universitātes institūts, Eiropas vēstures Leibnica institūts, Vitauta Dižā universitāte, Viļņas universitāte, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija, Taru universitāte, Tallinas universitāte un Latvijas universitāte. Rīgas semināra dalībnieki dalījās ar saviem jaunākajiem pētījumiem par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kvīru pagātnes aspektiem padomju okupācijā. 

Ziņojumi konferencēs

International seminar “Writing the Soviet Baltic Queerstory: The Sources and Methods”, organized by Vilnius University, September 19-21, 2022 (Vilnius, Lithuania)

 • Lipša I. “Criminal Cases on Hooliganism: An Overlooked Source for Research of Male Same-sex Subcultures in the Latvian SSR” 
 • Vērdiņš K. ““Two Peters”: A Gay Couple in Soviet Latvia under Stalinism and the Thaw”

International conference “Aspects of Queer History in Eastern Europe”, organized by Association Homosexuality and History / Fachverband Homosexualität und Geschichte, October 1, 2022 (Berlin, Germany)

 • Lipša I. “Criminal Cases on Hooliganism: How a Diary by a Homosexual Man Kaspars Aleksandrs Irbe (1906-1996) Reveals an Overlooked Source for Research of Male Same-Sex Subcultures in the Latvian SSR” 

International conference “Baltische Biographien”, organized by Academia Baltica / Baltic Academy – Akademie im Ostseeraum, November 11-13, 2022. (Sankelmark, Germany)

 • Lipša I. “Kaspars Aleksandrs Irbe (1906–1996): The life of an ordinary homosexual in Soviet Latvia according to his diary”. 

2022 ASEEES Convention, organized by the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, November 10-13, 2022 (Chicago, USA)

 • Vērdiņš K. “Queer Domestic Space in Soviet Latvia: Director Pēteris Lūcis as the Symbol of the Past”

International conference “Queer under Socialism: A Global Perspective”, organized by Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Pittsburgh, February 10-11, 2023 (Pittsburgh, USA)

 • Lipša I. “Responding to surveillance of state authorities in Soviet Latvia: male same-sex practices through the diary of a homosexual Kaspars Aleksandrs Irbe (1906-1996)”

European Social Science History Conference (ESSHC2023) organized by University of Gothenburg and International Institute of Social History, April 12-15, 2023 (Gothenburg, Sweden)

 • Lipša I. “Criminal File on Hooliganism as an Insight into the Practices of Male Same-Sex Sexual Subculture: the 1966 Case of Sauna at Ziedoņdārzs (Spring-time Park) in Riga”
 • Vērdiņš K. “Latvian Queers after the fall of the Iron curtain: between fictionality and documentality”

BASEES Conference 2023, organized by University of Glasgow and the British Association for Slavonic and East European Studies, 31 March-2 April, 2023 (Glasgow, UK)

 • Vērdiņš K. “Ugly feelings of the Soviet Latvian underground queer poet”

International seminar “Researching, reworking and representing Soviet LGBT histories - Queer Between Surveillance and Non-Interference of State Authorities under Soviet System: The Practices and the Discourses”, organized by the project team at the University of Latvia, June 2, 2023 (Riga, Latvia)

 • Lipša I. Under Surveillance of State Authorities: Voluntary Sodomy Convictions and Queer Agency in Soviet Latvia, 1946–1991”
 • Vērdiņš K.Spaces of Queer Domesticity in Soviet Latvia”
 • Vizgunova-Vikmane E. “Narratives of the Perception and Practice of Non-heterosexual Women’s Sexuality in Soviet Latvia, 1954–1991”
 • Zellis K.The Presence of Queer Sexuality in Memories of Latvian Non-Homosexuals on the Soviet Era”

A two-day international workshop “Queering Modernization in Eastern Europe: Deviant Sexualities, Gender Regimes, and the Limits of State Control” organized by University of Vienna, June 29-30, 2023

 • Lipša I. “Queer Agency Responding to Surveillance of State Authorities in Soviet Latvia, 1945-1991”
 • Vizgunova-Vikmane E. “Non-normative Sexuality of Women in Soviet Latvia between 1954-1991: The Narratives”