EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA FINANSĒTAIS PROJEKTS “ETNOGRĀFISKIE UN FRĪKU ŠOVI LATVIJAS TERITORIJĀ 19. UN 20. GS. MIJĀ – STARP ZINĀTNI, IZKLAIDI UN HOMOFOBIJU”

Projekta identifikācijas numuri: 1.1.1.2/VIAA/3/19/516; ESS2020/350
Projekta īstenošanas termiņš: 2020. g. 1. maijs – 2023. g. 30. aprīlis
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: EUR 133805,88, tai skaitā LU finansējums EUR 6690,31
Projekta vadītājs: Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova

Projektā, pētot eksotiskās citādības izrādīšanas praksi Krievijas impērijas Baltijas guberņās, tiks skaidrota dzīvo izstāžu loma vietējās sabiedrības izklaides paradumos, zināšanu un citādā uztveres veidošanā. Veicamā zinātniskā darba ietvaros paaugstinot pēcdoktorantūras pētnieces zinātnisko kapacitāti un projektu vadības kompetenci. 

Darbā ar vēstures avotiem (dokumenti, prese, plakāti, vietējo zinātnisko biedrību sēžu protokoli un publikācijas) tiks meklētas atbildes uz sekojošiem uzjautājumiem:

  1. dzīvo izstāžu datumi un norises vietas Krievijas impērijas Baltijas guberņās;
  2. interese par rasu teoriju un evolūcijas teoriju vietējās zinātniskajās biedrībās un preses izdevumos;
  3. citādā tēls vietējā presē, tā veidošanas prakse;
  4. korelācija starp eksotisko šovu klātbūtni vietējā kultūrtelpā un diskusiju intensitāti par rases un evolūcijas tēmām vietējās zinātniskajās biedrībās un medijos.

Nozīmīgs ieguldījums projekta mērķu sasniegšanā sagaidāms no mobilitātes pasākumiem uz Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm un ASV, kas ietver pieredzes apmaiņu un jaunu zināšanu apguvi.

Projekta ceturkšņa atskaites