LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta žurnāla “Letonica” 53. numurā publicēts LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētnieka Mārtiņa Kaprāna un Latvijas Kara muzeja vēsturnieka Jāņa Tomaševska raksts “Latviešu karagūstekņi Zedelgemā: vēsture, atmiņa, konflikts”. Zinātniskā publikācija tapusi LU Latvijas vēstures institūtā realizētā LZP projekta “Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā” (lzp-2020/2-0212) ietvaros.

Dalīties