Projekta "Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi" (projekta nr. VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003) pētnieks PhD Klāvs Zariņš 8. jūnijā ar publisku priekšlasījumu piedalījās Latviešu Strēlnieku apvienības dibināšanas 35. gadadienas norisē Latvijas Kara muzejā, savā prezentācijā pievēršoties Latviešu veco strēlnieku biedrības darbības analīzei starpkaru Latvijā. Izmantojot biedrības darbības piemēru, K. Zariņš aplūkoja ne tikai Pirmā pasaules kara veterānu (latviešu strēlnieku) jautājumu sociālo, politisko un tiesisko problemātiku Latvijā, bet izgaismoja arī dažādās atceres prakses, kuras caurstrāvoja mēģinājumi konstruēt un pastāvīgi uzsvērt latviešu strēlnieka kā karavīra, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, tēlu.    

Dalīties