Projekta "Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi" (projekta nr. VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003) izpildītāja, vadošā pētniece Ilze Boldāne-Zeļenkova 5. un 6. jūnijā piedalīsies Slovākijas Nācijas atmiņas institūta, Čehijas Totalitāro režīmu izpētes institūta un Ungārijas Nacionālās atmiņas komitejas kopīgi rīkotajā, piespiedu lauksaimniecības kolektivizācijai veltītajā starptautiskajā konferencē. Balstoties LU LVI Etnogrāfisko materiālu krātuves materiālos, savā prezentācijā viņa vērtēs Latvijas lauku iedzīvotāju tēla un kolektivizācijas procesa izpausmju un seku atspoguļojumu padomju etnogrāfu ekspedīciju dienasgrāmatās, objektlapās un publikācijās.

Konferences programma

Dalīties