LV  |  EN

               

Sākumlapa

Uzdevumi

Izpildītāji

Publicitāte

      

Publicitātes pasākumi

Informācija ievietota saskaņā ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas 2011. g. 11. februārī pieņemtās regulas "Par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu" (2009-14) 4. pielikuma 4.2. panta prasībām.

LU = Latvijas Universitāte
LU LVI = LU aģentūra "LU Latvijas vēstures institūts" (projekta partneris līdz 31.12.2015.)
KVM = Oslo universitātes Kultūrvēstures muzejs

Laiks Vieta Atbildīgā institūcija Pārstāvētās institūcijas Kontakt-
persona
Mērķi un ietekme Izvērtēšanas kritēriji
Informatīvais pasākums saistībā ar projekta uzsākšanu
30.06.2015. LU telpas LU LU LVI Andris Šnē Informēt par projekta mērķiem un aktivitātēm, institūcijām, kas projektā piedalās, finansējumu dalībnieku reģistrs; ziņu skaits presē/
radio/TV/
internetā
Viesu diena manufaktūras arheoloģisko izrakumu vietā 2016. g. vasara arheoloģisko izrakumu vieta (Kurzemē) LU KVM Rūdolfs Brūzis Informēt par izrakumu mērķiem un rezultātiem Viesu skaits; ziņu skaits presē
Dzelzs ieguves krāsns  rekonstrukcijas eksperimentu  prezentācija 2016. g. vasara Ventspils piejūras muzejs LU KVM Armands Vijups Informēt par eksperimentālās arheoloģijas nozīmi, krāsns rekonstrukcijas un izmantošanas mērķiem Muzeja apmeklētāju skaita pieaugums, ziņu skaits presē
Referāti par tehnoloģiju pārnesi  semināra ietvaros   2016. g. oktobris LU telpās LU KVM Andris Šnē Iepazīstināt ar pētījumu rezultātiem un secinājumiem Dalībnieku reģistrs
Informatīvais pasākums saistībā ar projekta noslēgumu 2017. g. marts/aprīlis LU telpās LU Andris Šnē Iepazīstināt ar veiktajām aktivitātēm, rezultātiem un to ietekmi dalībnieku reģistrs; ziņu skaits presē/
radio/TV/
internetā
Projektam veltītas sadaļas mājas lapā projekta darbības laiks LU LVI mājas lapa (www.lvi.lv) LU KVM Valdis Bērziņš Informācija par projekta gaitu, sasniegumiem, rezultātiem, partneru sadarbību; informācija par projekta publicitāti vietnes apmeklētības statistika
Projekta  Facebook profils projekta darbības laiks www.facebook.com LU KVM Mārcis Kalniņš svarīgākā informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem Pozitīvo atsauksmju, komentāru skaits