LV  |  EN

            

Sākumlapa

Uzdevumi

Izpildītāji

Publicitāte

        

Projekta izpildītāji

Projekta vadība

Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Bērziņš (LU LVI)
Projekta koordinatore: Inta Briede (LU VFF)
Projekta koordinatores palīgs: Mārcis Kalniņš (LU VFF)

Projekta administrācija LU Latvijas vēstures institūtā:  Dita Auziņa (koordinatore); Vera Veilande (izpilddirektora vietniece)

Aktivitāšu vadītāji

1. Akmens nažveida šķilu tehnoloģiju analīze Latvijas teritorijā akmens laikmetā: Almut Schülke (KVM)
2. Datu sistematizācija un analīze par aizvēsturisko laiku un agro vēsturisko laiku dzelzs ieguvi Latvijas teritorijā: Mārīte Jakovļeva (LU LVI)
3. Vēsturisko laiku dzelzs ieguves vietu apzināšana un izpēte: Rūdolfs Brūzis (LU LVI)
4. Dzelzs ieguves vietās savākto paraugu analīze un interpretācija: Bernt Rundberget (KVM)
5. Dzelzs ieguves krāsns eksperimentāla rekonstrukcija: Armands Vijups (LU LVI)
6. Kopīgs seminārs par tehnoloģiju pārnesi minerālo resursu izmantošanā: Andris Šnē (LU LVI)
7. Kopīgu publikāciju sagatavošana un iesniegšana: Valdis Bērziņš (LU LVI)

Eksperti un tehniskie darbinieki

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

OSLO UNIVERSITĀTES KULTŪRVĒSTURES MUZEJS
Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures institūts
Krama apstrādes tehnoloģijas Mārcis Kalniņš Valdis Bērziņš
Ilga Zagorska
Almut Schülke
Inger Marie Berg-Hansen
Hege Damlien
Dzelzs ieguves tehnoloģijas Valda Kļava
Gvido Straube
Andris Šnē
Andrejs Vasks
Armands Vijups
Dita Auziņa
Viktorija Bebre
Rūdolfs Brūzis
Inga Doniņa
Mārīte Jakovļeva
Bernt Rundberget
Jan Henning Larsen
Ingar Mørkestøl Gundersen