VIDUSLAIKU UN JAUNO LAIKU VĒSTURES NODAĻA  

Materiāli par viduslaiku un jauno vēsturi:

Nodaļas vadītāja: Mārīte Jakovļeva, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: marite@lza.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas 16.-19. gs. vēsture, sevišķi Kurzemes hercogistes vēsture
Muntis Auns, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: muntis.auns@inbox.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas viduslaiku un agro jauno laiku vēsture, Latvijas vēsturiskā ģeogrāfija un demogrāfija 13.-19. gs.
Margarita Barzdeviča, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: margarit@lza.lv
Zinātniskās intereses: Rīga 17.-18. gs. sākuma kartogrāfiskajos attēlos, 17.-18. gs. ikdienas vēsture
Anita Čerpinska, Dr. hist.
tālr. 67034873, e-pasts: anitab2@tvnet.lv
Zinātniskās intereses: Latvijas jauno laiku vēsture, īpaši 18. gs. beigas un 19. gs. sākums, karu
vēsture, Rīgas vēsture


   © 2017  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji