SAITES   
 VISPĀRĒJĀS SAITES

• LATVIJAS INTERNETĀ


Universitātes un augstskolas


Latvijas Universitāte

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Daugavpils universitāte

Humanitāro un sociālo zinātņu institūtiLU Filozofijas un socioloģijas institūts

LU Latviešu valodas institūts

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Valsts un sabiedriskās iestādesLR Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes Vēstnesis

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

Latvijas Vēsturnieku komisija

LR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Valsts kultūrkapitāla fonds

Latvijas Institūts

LR Ārlietu ministrija
Saites uz informāciju par Latvijas vēsturi


Arhīvi


Latvijas valsts arhīvu sistēma

Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Latvijas Valsts arhīvs

Žurnāls "Latvijas Arhīvi"


Bibliotēkas


Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Latvijas Universitātes bibliotēka

Muzeji


Latvijas Muzeju asociācija
"Muzeju ceļvedis" ar plašu informāciju par Latvijas muzejiem

Muzeju kolekcijas internetā
Šobrīd pieejama sešu muzeju kolekciju datubāze: Andreja Upīša memoriālais muzejs, Latvijas Arhitektūras muzejs, Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Tukuma muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Dabas muzejs

Latvijas okupācijas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Tukuma muzejs

Ventspils muzejs


Avoti, literatūra tiešsaistē


Historia.lv
Plašs Latvijas vēstures avotu klāsts (no skandināvu sāgām līdz 1991. g. dokumentiem; Indriķa Livonijas hronikas pilns teksts), arī pārpublicēti raksti, enciklopēdiju šķirkļi, Latvijas vēstures hronoloģija, rādītāji (autori: G.Skutāns, U.Šulcs).

Latvijas vēstures datu krātuve
Dokumentu klāsts par Latvijas 20. gs. vēsturi, ar rādītājiem (autors anonīms).

Felsbergs, E. (1926). Akropole un partenons. Rīga: Valters un Rapa.


• PASAULĒ


Zinātniski pētnieciskie institūti


Lietuvas vēstures institūts

Tallinas universitātes vēstures institūts

Hoover Institution (Stanford University)Arhīvi


Das Bundesarchiv

Arhivi Rossii


Muzeji


Lietuvas Nacionālais muzejs

Igaunijas Nacionālais muzejs


Datubāzes, kas pieejamas no LVI datoriem


Springer

Science Direct

Wikipedia
Interneta lietotāju veidotās enciklopēdijas latviešu versija: liels skaits šķirkļu.


 
 NOZARES SAITES: VIDUSLAIKU, JAUNO UN JAUNĀKO LAIKU VĒSTURE

• LATVIJAS INTERNETĀ


Johana Kristofa Broces kolekcija “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...”

• PASAULĒ


On-Line Reference Book for Medieval Studies.
Plašs avotu u.c. resursu klāsts par viduslaikiem.


 
 NOZARES SAITES: PADOMJU UN NACISTISKAIS OKUPĀCIJAS REŽĪMS

• LATVIJAS INTERNETĀ


Noziegumi pret cilvēci
Latvijas Politiski represēto apvienības interneta izdevums

• PASAULĒ


ASV Kongresa bibliotēkas Padomju Savienības arhīva satura rādītājs

Avalon Project at Yale Law School - The Nuremberg War Crimes Trials

Cold War International History Project

Office for the Documentation and the Investigation of the Crimes of Communism Police of the Czech Republic

Estonian International Commission for Investigation of Crimes against Humanity

Hungarian Twentieth Century Institute

Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution

Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation

The Karta Centre
Nevalstisks fonds, kas dokumentē un popularizē Polijas un Austrumeiropas jaunāko laiku vēsturi.

Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Lietuvas iedzīvotāju genocīda un pretošanās pētniecības centrs

Lithuanian International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes
Starptautiskā vēsturnieku komisija nacistu un padomju okupācijas režīmu noziegumu izvērtēšanai.

Memorial
Nevalstiska organizācija Krievijā.

S-Keskus
Nevalstiska organizācija Igaunijā, kas nodarbojas ar okupācijas perioda vēstures izpēti.

Stalin-Era Research and Archives Project
Pētnieciska organizācija pie Toronto universitātes Krievijas un Austrumeiropas studiju centra.

The Holocaust History Project

The United States Holocaust Memorial Museum

Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority


 
 NOZARES SAITES: ARHEOLOĢIJA

• LATVIJAS INTERNETĀ


Dabas retumu krātuve
Arī par klinšu rakstiem, kultūrvēsturiski nozīmīgiem akmeņiem, utt.

trapanatans.lv
Bibliogrāfija par seno cilvēkvidi Latvijā, aptverot tēmas, kas vieno arheoloģiju un dabaszinātnes

Latvijas Dabas un kultūras pieminekļu datubāze, Arheoloģijas sadaļa
Informācija privāti veidotā datubāzē: vispārēji teksti par arheoloģijas pieminekļu grupām (autors: G.Pāvuls).

Āraišu ezerpils
Īss, populārs apraksts.

Āraišu ezerpils
Populārzinātnisks materiāls angliski par Āraišu ezerpili: bieži uzdoti jautājumi un atbildes.

• PASAULĒ


Interneta portāli, katalogi


Archaeological Resource Guide for Europe
Plašs Eiropas arheoloģijas katalogs

Archnet
Plašs pasaules arheoloģijas katalogs logical Abstracts
Ziemeļvalstu arheoloģiskā literatūra. Brīvpieeja "vieslietotājiem" uz trim dienām.


Periodika


Acta Archaeologica

Fennoscandia Archaeologica

Journal of Nordic Archaeological Science


Citi materiāliNordic Archaeological Abstracts
Ziemeļvalstu arheoloģijas bibliogrāfija (1995.-2000. g.). Brīvpieeja uz trīs dienu periodu.
Oxcal
Brīvprogramma 14C datējumu kalibrēšanai.


 
 NOZARES SAITES: ETNOLOĢIJA UN FOLKLORA

• LATVIJAS INTERNETĀ


Latviešu folkloras krātuve

Dainu skapis
Tautasdziesmu teksti

folklora.lv
Par folkloru un folkloras kopām

• PASAULĒ


International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)


 
 NOZARES SAITES: BIOARHEOLOGIJA

• PASAULĒ


Eiropas Antropologu asociācija (European Anthropological Association)

Amerikas Antropologijas asociācija (American Anthropological Association)

Amerikas Fiziskās antropologijas asociācija (American Association of Physical Anthropologists)


Paleopatologijas asociacija (Paleopathology Association)

Midwest Bioarchaeology and Forensic Anthropology Association (ASV)

Bradfordas universitātes (Lielbritānijā) Arheoloģijas zinātņu katedras Biologiskas antropologijas pētniecības centrs (Biological Anthropology Research Centre, Department of Archaeological Sciences, University of Bradford)


 
 NOZARES SAITES: DENDROHRONOLOĢIJA

• PASAULĒ


Henri D. Grissino-Mayer's Ultimate Tree-Ring Web Pages
Vispilnīgākā, regulāri atjaunotā dendrohronoloģijas zinātnei veltītā mājas lapa, kuras autors Dr. Henri D. Grissino-Mayer strādā Tenesi Universitātē, ASV. Šajā mājas lapā var atrast informāciju un saites uz mājas lapām par dendrohronoloģiju Amerikā, Kanādā un Eiropas valstīs.


The Tree Ring FAQ
Starptautiskās gadskārtu datu bankas (The International Tree Ring Data Bank = ITRDB, ASV) uzturētā mājas lapa ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dendrohronoloģiju un ar to saistītām lietām.

   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji