Dendrohronoloģijas laboratorija  

Laboratorijas vadītājs: Māris Zunde, Dr. biol.
tālr. 67034871, e-pasts: maris.zunde@lu.lv
Zinātniskās intereses: dendrohronoloģija, dendroklimatoloģija, Latvijas mežu vēsture
Materiāli par dendrohronoloģiju:Latvijas vēstures institūta Dendrohronoloģijas laboratorija ir pagaidām vienīgā zinātniskā struktūrvienība Latvijā, kurā kopš 1990. gadu sākuma veic galvenokārt Latvijas teritorijā saglabājušos vēsturisko konstrukciju koka būvelementu dendrohronoloģisko datēšanu un izstrādā koku gadskārtu ilggadīgās absolūtās hronoloģijas. Lielākā daļa no līdz šim datētajām senajām koka konstrukcijām  atklātas arheoloģiskajos izrakumos (galvenokārt Vecrīgā, kā arī Cēsīs, Jelgavā, Ventspilī, Krustpilī un Āraišos). Pārējās datētās konstrukcijas saglabājušās dažos arhitektūras pieminekļos Vecrīgā, Āraišos, Bauskā, Cēsīs, Gaujienā, Turaidā un Ventspilī. Datēto vēsturisko objektu skaitā minamas dažādas vēsturisko dzīvojamo ēku un baznīcu koka konstrukcijas, senie upju krastu un nogāžu stiprinājumi, koka ūdensvada sistēmas, no baļķiem veidoti ielu segumi, kā arī Rīgas pilsētas aizsardzības vaļņa pamatne. Veikts arī jūras piekrastē izskalota kuģa koka vraka datēšanas mēģinājums.

Izstrādātās absolūtās gadskārtu hronoloģijas kopā aptver visu otro tūkstošgadi pēc Kr. (no 11. gs. sākuma līdz 20. gs. beigām). Tās attiecas galvenokārt uz priedēm, retāk - uz eglēm. Seno konstrukciju ozolkoka būvelementi laboratorijā līdz pat 2012. gada otrajai pusei nebija datēti to retās sastopamības dēļ.

Dendrohronoloģijas laboratorija uztur ciešus sakarus ar vairākām dendrohronoloģijas laboratorijām citās Eiropas valstīs. Eksportētas vai tālu pludinātas koksnes datēšanā būtiska nozīme bijusi praktiskajai sadarbībai ar kolēģiem Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Dānijā, Vācijā, Nīderlandē un Lielbritānijā. Jautājumi, kas saistīti ar pagājušajos gadsimtos Eiropas mērogā veiktās koksnes tirdzniecības un eksporta vēsturi, ir kopīgi risināti vēl ar vairāku citu Eiropas valstu, piemēram, Krievijas, Polijas, Austrijas un Beļģijas zinātniekiem. Uzsākts praktisks darbs pie laboratorijā iegūtās dendrohronoloģiskās informācijas pārveidošanas un sagatavošanas izmantošanai starptautiskā datu bāzē (Nīderlandē).

Laikā no 2005. līdz 2008. gadam Dendrohronoloģijas laboratorija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas, kā arī daļēji - ar Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti realizēja nelielu fundamentālā pētījuma projektu "Dendroklimatoloģiskie pētījumi Latvijā". Projekta izpildes laikā gūtās atziņas par klimatisko faktoru ietekmi uz priežu radiālo augšanu Latvijas teritorijā mūsdienās drīzā nākotnē ir paredzēts izmantot citā dendroklimatoloģiska rakstura pētījumā, kura mērķis būs precizēt informāciju par Latvijas laikapstākļiem pagātnē.Laikā līdz 2012. gadam Dendrohronoloģijas laboratorijā izstrādātās koku gadskārtu absolūtās hronoloģijas
Nr. p. k. Gadskārtu hronoloģijas apzīmējums Datētais objekts, konstrukcija Atbilstošais laikposms (kalendārie gadi) Saistītās publikācijas
1. REZ2008 Priežu audze Austrumlatgales virsmežniecības Gaigalavas mežniecības 74. kv. 1887 - 2008 46
2. ALUK2007 Priežu audze Ziemeļaustrumu virsmežniecības Annas mežniecības 581. kv. 1851 - 2007 46
3. ENG2005 Priežu audze Zemgales virsmežniecības Engures mežniecības 350. kv. 1865 - 2005 46
4. SAKA2005 Priežu audze Dienvidkurzemes virsmežniecības Sakas mežniecības 247. kv. 1882 - 2005 46
5. REN2004 Priežu audze Dienvidkurzemes virsmežniecības Rendas mežniecības 257. kv. 1833 - 2004 46
6. ZAN2004 Priežu audze Dienvidkurzemes virsmežniecības Kursīšu mežniecības 241. kv. 1872 - 2004 46
7. SVIR2001 Priežu audze Zemgales mežniecības Jaunsvirlaukas mežniecības 30. kv. 1874 - 2001 46
8. RMB08939 Neuzceltās Pasta krājkases ēkas pamatu pāļi Rīgā, Rīdzenes ielā 38 un Vaļņu ielā 48/50 1838 - 1939
9. ABZNE900 Āraišu baznīcas torņa koka konstrukcija 1716 - 1900
10. RMB15896 Koka plankas zem bijušas ēkas Rīgā, Rīdzenes ielā 38 un Vaļņu ielā 48/50 1785 - 1896
11. JELUV855 Ūdensapgādes koka cauruļu sistēma Jelgavā, Raiņa ielā un Jāņa Čakstes bulvārī 1707 - 1855 65
12. TURAI833 Turaidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas grīdas sijas 1749 - 1833
13. JELM781E Egles pāļi zem bijušas ēkas pamatiem Jelgavā, Jāņa Čakstes bulvārī, blakus namam Nr.5 1700 - 1781 65
14. JELGP776 Priedes pāļi zem bijušas ēkas pamatiem Jelgavā, Jāņa Čakstes bulvārī, blakus namam Nr.5 1622 - 1776 65
15. CJPJ1761 Cēsu Jaunās pils jumta konstrukcijas koka būvelementi 1687 - 1761
16. BSKA1760 Bauskas Svētā Gara baznīcas altāra un kora telpas griestu sijas 1578 - 1760 18, 24
17. CJP3S760 Cēsu Jaunās pils 3. stāva grīdas sijas 1568 - 1760
18. T2-4C752 Uz, domājams, saimnieciska rakstura būvi attiecināmi egles pāļi Rīgā, Teātra ielā 2/4 1631 - 1752 36
19. BSKD1751 Bauskas Svētā Gara baznīcas draudzes telpas griestu sijas 1583 - 1751 1824
20. DMBS1745 Daugavas labā krasta koka nostiprinājumu posms Rīgā, Katrīnas un Eksporta ielas krustojuma rajonā 1546 - 1745 81824
21. DSN-1739 Dannenšterna nams Rīgā, Mārstaļu ielā 21, gan galvenā, gan pagalma korpusa sākotnējās un atjaunotās sijas 1445 - 1739 81824
22. T24AB734 Bijušās Rīdzenes upes slēgtā koka kanāla konstrukcija Rīgā, Teātra ielā 2/4 1538 - 1734 36
23. DOMS1725 Rīgas Doma vidusjoma jumta koka konstrukcija 1485 - 1725
24. V19EK718 No senākas celtnes koka būvelementiem darināti mūra ēkas pamatu balsta pāļi Rīgā, Vaļņu ielā 19 1615 - 1718 37
25. T2-4D696 Mūra ēkas pamatu balsta koka konstrukcija (t.s. plosts) Rīgā, Teātra ielā 2/4 1476 - 1696 36
26. RCUVP690 Mūra ēkas pamatu balsta pāļi Rīgā, bijušās Rīdzenes upes gultnes kreisās puses teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1607 - 1690 35, 56
27. RMB11690 Pāļu grupa zem bijušas mūra ēkas pamatiem Rīgā, Rīdzenes ielā 38 un Vaļņu ielā 48/50 1596 - 1690
28. RCUVK689 Bijušā Rīdzenes vaļējā kanāla labā krasta nostiprinājumu posma pāļi Rīgā, teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1506 - 1689 35, 56
29. RMB3G689 Pāļu grupas zem bijušas ēkas vai ēku pamatiem Rīgā, Rīdzenes ielā 38 un Vaļņu ielā 48/50 1569 - 1689
30. KOBR1673 Koka konstrukcijas paliekas Rīgā, bijušās Kobronskansts teritorijā 1526 - 1673
31. RMB07672 Pāļu rinda Rīgā, Rīdzenes ielā 38 un Vaļņu ielā 48/50 1588 - 1672
32. VPPT1668 Ventspils pils torņa otrā stāva telpas griestu sijas 1565 - 1668 18, 1924
33. DOMSC665 Rīgas Doma torņa otrā stāva telpas centrālās daļas koka konstrukcija 1531 - 1665 50
34. RCUVJ661 Mūra ēkas pamatu balsta konstrukcija (t.s. plosts) Rīgā, bijušās Rīdzenes upes gultnes labās puses teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1548 - 1661 35, 56
35. TB4-1650 Daugavas krasta nostiprinājumu koka konstrukcijas posms Rīgā, bijušā Triangula bastiona tuvumā 1366 - 1650
36. RCUV4649 Par bijušās Rīdzenes upes kreisā krasta 4. nostiprinājumu kārtas posmu uzskatītā koka konstrukcija Rīgā, bijušās Rīdzenes upes gultnes teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1493 - 1649 35, 56
37. T57PP614 Mūra ēkas pamatu balsta koka konstrukcija (t.s. plosts) Rīgā, Teātra ielā 5/7 1478 - 1614
38. T2-4E607 Ar, domājams, saimnieciska rakstura būvi saistāmi otreizēji izmantoti priedes pāļi Rīgā, Teātra ielā 2/4 1500 - 1607 36
39. RMB04596 Par bijušās Rīdzenes upes kreisā krasta 3. nostiprinājumu kārtas posmu uzskatītā koka konstrukcija Rīgā, Rīdzenes ielā 38 un Vaļņu ielā 48/50 1501 - 1596
40. DOMSA593 Rīgas Doma torņa otrā stāva telpas ārējā (pamata) koka konstrukcija 1401 - 1593 50
41. RCUV1587 Bijušās Rīdzenes upes labā krasta nostiprinājumu posma atjaunošanai lietotie baļķi Rīgā, bijušās Rīdzenes upes gultnes teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1386 - 1587 35, 56
42. RCUV2581 Bijušās Rīdzenes upes labā krasta nostiprinājumu posms un tam pieguļošās noejas viena sāna malas nostiprinājumi Rīgā, bijušās Rīdzenes upes gultnes teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1311 - 1581 35, 56
43. TREP5581 Mūra ēkas pamatu balsta konstrukcija (t.s. plosts) Rīgā, bijušās Rīdzenes upes gultnes kreisās puses teritorijā starp Kalēju, Teātra, Vaļņu un Audēju ielu (galerijas “Centrs” būvbedrē) 1413 - 1581 35, 56
44. M79CG572 Atejas bedres koka konstrukcija Rīgā, Miesnieku ielā 4 1416 - 1572 55
45. CST6G553 Cēsu viduslaiku pils rietumu pusē esošās nogāzes nostiprinājumu 6 stabi 1420 - 1553 18, 57
46. TB3-1542 Daugavas krasta nostiprinājumu koka konstrukcijas posms Rīgā, bijušā Triangula bastiona tuvumā 1387 - 1542 20
47. JKZ-1536 Rīgā, pie Jēkaba kazarmām (Basteja bulvārī 8) bijušā pilsētas aizsardzības valņa pamatnes baļķi 1337 - 1536 1518, 24
48. TB2-1518 Daugavas krasta nostiprinājumu koka konstrukcijas posms Rīgā, bijušā Triangula bastiona tuvumā 1257 - 1518 20
49. TB1-1496 Daugavas krasta nostiprinājumu koka konstrukcijas posms Rīgā, bijušā Triangula bastiona tuvumā 1262 - 1496 20
50. M13BC430 Atejas bedres koka konstrukcija Rigā, Miesnieku ielā 4 1322 - 1430 55
51. M35DF407 Atejas bedres koka konstrukcija Rigā, Miesnieku ielā 4 1147 - 1407 55
52. KRP10384 Koka konstrukcijas Krustpilī, teritorijā starp Krustpils pili un Rīgas ielu 1280 - 1384
53. CKRST374 Cēsu viduslaiku pils 1. priekšpils dienvidu daļā atsegtās koka konstrukcijas būvelements 1217 - 1374
54. ROZUL287 Cēsīs, Rožu laukumā atklātu koka celtņu būvelementi   911 - 1287 62
55. TR14-274 Rīgā, Trokšņu ielā 14 atklātas koka celtnes būvelementi 1155 - 1274 3, 1718, 24
56. GR21A212 Rīgā, Grēcinieku ielā 11A atklātas koka celtnes būvelementi 1119 - 1212 2455Dendrohronoloģijas laboratorijas darbinieku publikāciju saraksts

1. Zunde, M. Jautājumā par dendrohronoloģisko pētījumu attīstību Latvijā // Latvijas PSR vēstures problēmas: 7. republikāniskās jauno zinātnieku konferences tēzes. Rīga, 1989. - 14.-17. lpp.

2. Zunde, M. Par dendrohronoloģiskajiem un ar tiem saistītajiem pētījumiem Latvijā // Biometeoroloģija Latvijā. - 1995. - Nr.2. - 13.-17. lpp.

3. Zunde, M. Trokšņu ielā 14 atklāto Rīgas senceltņu dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti un to pamatojums // Arheoloģija un etnogrāfija. - Rīga,1996. - 18. laid. - 233.-238. lpp.

4. Zunde, M. Senās koksnes dendrohronoloģiskie pētījumi un to attīstības veicināšana Latvijā // Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1994. un 1995. gada pētījumu rezultātiem. - Rīga, 1996. - 132.-134. lpp.

5. Zunde, M. Dendrochronological dating of medieval architectural monuments in Latvia // Abstracts: Conference of European Dendrochronology Workshop 1996. - Moudon, 1996. -.

6. Zunde, M. Timber export from medieval Riga and its impact on dendrochronological dating in Europe // Dendrochronologia. - 1998-1999. -Volume 16-17. -  pp.119-130.

7. Zunde, M. Wood export from medieval Riga and possibilities for dendrochronological dating // Dendrochronology and environmental trends [Proceedings of the International Conference]. - Kaunas, 1998. - pp. 67-74.

8. Zunde, M. Dannenšterna nama un 18. gadsimta Daugavas krastmalas nostiprinājumu dendrohronoloģiskā un vēsturiskā datēšana // Senā Rīga. Rīga, 1998. - 315.-332. lpp.

9. Zunde, M. “Eurodendro ‘98” - starptautiska dendrohronologu konference Lietuvā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 1998. - Nr. 4(29), 147.-148. lpp.

10. Zunde, M. Mežainuma un koku sugu sastāva pārmaiņu dinamika un to galvenie ietekmējošie faktori Latvijas teritorijā // Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam (red. H. Strods). - Rīga, 1999. - 109.-203. lpp.

11. Zunde, M. Par Āraišu ezerpils dendrohronoloģisko datēšanu // Arheologs Dr.hist., Dr.hist.h.c. Jānis Apals: Biobibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā. - Rīga, 2000. - 144.-157. lpp.

12. Zunde, M. Eiropas dendrohronologu konference Malborkā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2000. - Nr.1(34) - 153.-155. lpp.

13. Zunde, M. Dendrochronological Dating of 8th - 18th Century Wooden Structures in Latvia: Results and Future Prospects // Eurodendro 2001: International Scientific conference of Dendrochronology  [Book of Abstracts]. - Ljubljana, 2001. - P. 4.

14. Groves, C., Zunde, M. Belarus, Latvia and England - The Conifer Connection // Eurodendro 2001: International Scientific conference of Dendrochronology  [Book of Abstracts]. - Ljubljana, 2001. - P. 8.

15. Zunde, M. Rīgas pilsētas nocietinājuma vaļņa (pie Jēkaba kazarmām) pamatnes baļķu dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti // A. Celmiņš. Pārskats par arheoloģisko izpēti Rīgā, Basteja bulvārī 8 2000./2001. gadā. - Rīga, 2001. - 54.- 59. lpp. Pārskats glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, reģistrācijas Nr.: RVKM ZA2574.

16. Zunde, M. Koku gadskārtu platumu precizitāti ietekmējošie faktori // Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. - 2002. - Nr.7 (302). - 74.-82. lpp.

17. Zunde M. Rīgā, Trokšņu ielā 14, atsegtās 13. gs. guļbūves dendrohronoloģiskās datēšanas jaunākie rezultāti // Civitas et castrum ad Mare Balticum: Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos. - Rīga, 2002. - 337.-342. lpp.

18. Zunde M. Latvijas kultūrvēsturisko objektu dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2002. - Nr.2. - 44.-63. lpp.

19. Zunde M. Ventspils pils torņa siju dendrohronoloģiskais datējums  // Ventspils Muzeja Raksti. - Rīga, 2002. - 2.sēj. - 203.-206. lpp.

20. Zunde M. Daugavas krasta 15.-17. gs. koka stiprinājumu dendrohronoloģiskā datēšana un tās rezultāti // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2003. - Nr.3. - 41.-65. lpp.

21. Zunde M. Possible problems of dendrochronologically locating the source area of exported historic wood // EuroDendro 2003: Conference of the European Working Group for Dendrochronology 10 to 14 September 2003 in Obergurgl, Tyrol, Austria [Abstracts]. - Innsbruck, 2003. - P.104.

22. Zunde M. An example of the practical use of historic pictorial and cartographic material for confirming a dendrochronological dating // EuroDendro 2003: Conference of the European Working Group for Dendrochronology 10 to 14 September 2003 in Obergurgl, Tyrol, Austria [Abstracts]. - Innsbruck, 2003. - P.105.

23. Zunde M. Dendrochronological dating of the historical sites in Old Riga and the results obtained // Science, higher education, technologies, medicine, humanities in the Baltics - past and present: Abstracts of the 21st International Baltic conference on the history of science. - Riga, 13 - 15 October, 2003. - PP. 59-60.

24. Zunde M. Kultūrvēsturisko un dabas objektu dendrohronoloģiskā datēšana un tās perspektīvas Latvijā: Promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. - Rīga, 2003. - 45 lpp.

25. Zunde M. Dendrohronoloģija // Latvijas Enciklopēdija (Galv. red. H. Jubels). - Rīga, 2003. - 2. sējums - 191.-192. lpp.

26. Zunde M. Eiropas valstu dendrohronologu konference “Eurodendro 2003” Austrijā un darba pieredzes papildināšana Vācijā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2003. - Nr.4. - 175.-177. lpp.

27. Zunde M. Eiropas valstu dendrohronologu konference “EuroDendro 2004” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2004. - Nr.4. - 172.-174. lpp.

27.A  Zunde M. Dendrochronological dating of the historical sites in Old Riga // Abstracts: EuroDendro 2004, Regensburg / Germany, September, 15 - 19. - p.53.

28. Zunde M. Koksne kā bioindikators un … ģeoloģija: dabiski apraktās senās koksnes izpētes iespējas un problēmas Latvijā // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: Latvijas Universitātes 63. konferences referātu tēzes. - Rīga, 2005. - 160.-161. lpp.

29. Zunde M. Par senseniem kokiem // Vides Vēstis. - 2005. - Nr.4 (79). - 22.-24. lpp.

30. Zunde, M. Dendrochronological dating of lake settlements in Latvia // EuroDendro 2005: International Conference of  Dendrochronology. Abstract Book. - Viterbo, Sette città, 2005. - p.41.

31. Zunde, M. Sakore V.4.0. - a straightforward dendrochronological dating program for Windows // turpat - p.67.

32. Lūce, I., Brūmelis, G., Elferts, D., Strazds, M., Zunde. M. Past development of some natural Pinus sylvestris stands on mires in Latvia // turpat - pp.27-28.

33. Zunde M. Par dendrohronoloģiju un tās perspektīvām Latvijā // Arheoloģija un Etnogrāfija. - Rīga, 2005. - 22. laid. - 271.-278. lpp.

34. Zunde, M. Āraišu ezerpils 9. - 10. gs. apbūves dendrohronoloģiskie pētījumi. Nepublicēts materiāls; glabājas Latvijas vēstures institūta Dendrohronoloģijas laboratorijā un Āraišu ezerpils fondā.

35. Zunde, M. Arheoloģiskās uzraudzības darbos Rīgā, Rīdzenes ielā 4 un 15/17, R. Vāgnera ielā 21 un Audēju ielā 12 atklāto seno koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti // M. Lūsēns. Kvartāls starp Kalēju, Rīdzenes, Audēju, Teātra, R. Vāgnera ielām. Arheoloģiskā izpēte. - Rīga, 2005. - 49.-57. lpp. Pārskats glabājas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Dokumentācijas centra arhīvā un SIA „AIG” arhīvā.

36. Zunde, M. Rīgā, Teātra ielā 2/4, arheoloģiski atklāto koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti un to interpretācija // Arheoloģija un Etnogrāfija. - Rīga, 2006. - 23. laid. - 346.-356. lpp.

37. Zunde, M. Rīgā, Vaļņu ielā 19, atklātās mūra ēkas pamatu koka balsta konstrukcijas būvelementu dendrohronoloģiskās datēšanas rezultāti // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2006. - Nr.4. - 5.-14. lpp.

38. Zunde, M. Par pieredzes apmaiņu divās dendrohronoloģijas laboratorijās Vācijā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2006. - Nr.4. - 185.-187. lpp.

39. Zunde, M. Par pagātnes laikapstākļu ietekmi  uz tautas vēsturi un tos raksturojošo datu dendroklimatoloģiskās rekonstrukcijas iespējām Latvijā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2007. - Nr.2. - 26.-41. lpp.

40. Zunde, M. Arhīvs koku gadskārtās // Daba un vēsture 2008. - Rīga, 2007. - 222.-228. lpp.

41. Zunde, M. Latvijas kultūrvides pētījumi pēc zinātnisko ekspedīciju materiāliem (2006 - 2008) // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā - The main Directions of Research in Economics, Law and Historical Sciences by the Latvian Counsil of Science in 2007. - Nr.13. - Rīga, 2008. - 232.-234. lpp.

42. Vitas, A., Zunde, M. Dendrochronological investigation on historical English oak (Quercus robur L.) in Lithuania and Latvia: problems and potential // TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. - Vol. 6: Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2007 May 3rd - 6th 2007, Riga, Latvia. - Scientific Technical Report STR08/05. - Potsdam, 2008. - pp.124-127.

43. Zunde, M. A dendrochronological question: was the imported Baltic timber always timber from the Baltic? // News of Forest History. Nr. V. -  (39)/2008: EuroDendro 2008. The long history of wood utilization. - pp.44-45.

44. Elferts, D., Zunde, M. Influence of climatic factors on the radial growth of Scots pine in the Western part of Latvia. // News of Forest History. Nr. V. -  (39)/2008: EuroDendro 2008. The long history of wood utilization. - pp.50-51.

45. Zunde, M. Senāk eksportēto un pludināto kokmateriālu sagādes rajona dendrohronoloģiskās lokalizēšanas iespējas // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2008. - Nr.2. - 5.-23. lpp.

46. Zunde, M., Briede, A., Elferts, D. Influence of climatic factors on the annual radial growth of Scot pine (Pinus Silvestris L.) in western Latvia (Klimatisko faktoru ietekme uz parasto priežu (Pinus sylvestris L.) ikgadējo radiālo pieaugumu Latvijas rietumdaļā) // Proceedings of  the Latvian Academy of Sciences. Section B. - 2008. - vol.62. - No.3. - pp. 120-128.

47. Zunde, M. Starptautiskā dendrohronologu konference “EuroDendro 2008” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2008. - Nr.3. - 177.-180. lpp.

48. Zunde, M. Latvijas kultūrvides pētījumi pēc zinātnisko ekspedīciju materiāliem (2006-2008) // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā - The Main Directions of Research in Economics, Law and Historical Sciences by the Latvia Council of Science in 2008. - Nr.14 - Riga, 2009. - 226.-229. lpp.

49. Zunde, M. Contribution of dendrochronological studies to the dating of archaeological sites in Riga // The Hansa town Riga as mediator between east and west. Proceedings of an international scientific conference dedicated to 70 years of archaeological research in Riga, held in Riga, Latvia, on 23-25 September 2008. - Rīga, 2009. - pp.201-209.

50. Zunde, M. Rīgas Doma baznīcas jumta un torņa koka konstrukciju datēšanas pirmie rezultāti // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2009. - Nr.2. - 5. - 24. lpp.

51. Zunde M. The oldest dendrochronologically dated wooden structures in Latvia // Eurodendro 2009. European Workshop in Dendrochronology: Developments, Advances, Challenges. -  http://www.swan.ac.uk/media/media,41149,en.pdf. - p.93.

52. Zunde M. New dendrochronological and historical evidence of long-distance floating of timbers to Riga (Jaunas dendrohronoloģiskas un vēsturiskas liecības par kokmateriālu tālas distances pludināšanu uz Rīgu) // http://www.kikirpa.be/uploads/files/TRAA_Abstracts.pdf . - pp.39-40. 

53. Zunde, M. Par starptautisko dendrohronologu un dendroekologu konferenci „EuroDendro 2009” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2009. - Nr.4. - 165. - 168. lpp.
54. Zunde, M. Par 17. - 18. gadsimtā būvētajiem Rīdzenes kanāliem. Senā Rīga 6: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / Sast. Viktorija Bebre. - Rīga: Apgāds MANTOJUMS, 2009. - 90.-100. lpp.

55. Zunde, M. Rīgā, Miesnieku ielā 4 un Grēcinieku ielā 11/13, atklāto koka senceltņu dendrohronoloģiskā datēšana // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2010. - Nr.2. - 18.-36. lpp.

56. Zunde, M. Rīdzenes krastu koka nostiprinājumu konstrukciju dendrohronoloģiskā datēšana un tās rezultāti // Arheoloģija un Etnogrāfija. - Rīga, 2010. - 24. laid. - 228.-242. lpp. 

57. Zunde, M. Fakti un hipotēzes par Cēsu viduslaiku pils rietumu pusē esošās nogāzes nostiprināšanu // Regina in castro Wenda. Rakstu krājums - veltījums Cēsu ordeņpils pētniecei arheoloģei Dr. hist. h. c. Zigrīdai Apalai 75 gadu dzīves jubilejā / Sast. A Caune. - Rīga, 2011. - 176.-182. lpp.

58. Zunde, M. The potential of multivariate statistical analysis in the determination of the source area of historical timber // Cherubini, P. (ed). Eurodendro Conference. Program and book of abstracts. September 19 to September 23, 2011. Engelberg, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and landscape Research WSL. - Birmensdorf, 2011. - p.106.

59. Zunde, M. New dendrochronological, historical and archaeological evidence of long-distance floating of timbers to Riga // Tree Rings, Art, Archaeology. Proceedings of an international conference. - Scientia Artis, Vol. 7. - Brussels, 2011. - pp.125 - 135.

60. Petrova M. Starptautiskā dendrohronologu, dendroekologu un dendroklimatologu konference „TRACE 2011” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2011. - Nr.3 - 177.-179. lpp.
61. Zunde, M.  Par radioaktīvā oglekļa (14C) datēšanas metodi un tās pielietošanu arheoloģijā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2011. - Nr.4. - 95.-119. lpp.

62. Zunde, M. Cēsīs, Rožu laukuma vietā būvēto senāko koka celtņu absolūtā datēšana // Arheoloģija un Etnogrāfija. - Rīga, 2011. - 25. laid. - 221.-234. lpp. 

63. Zunde, M. Par starptautisko konferenci „EuroDendro 2011” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2012. - Nr.1. - 160.-162. lpp.

64. Läänelaid A., Daalen S. van, Zunde M., Pukienė R. Dating a pine sculpture of Jonah and whale. In: Baltdendro 2012: materials of the 2nd International Conference of Baltic States Dendrochronologist, 30th August-2nd September, 2012, Šventoji, Lithuania / ed. A. Vitas. Kaunas: Vytautas Magnus University: Group of Dendroclimatology and Radiometrics, pp.8-17. Internetā: http://dendrochronology-lt.com/baltdendro2012-mq.pdf.

65. Petrova M. The first dendrochronological research of wooden heritage in historic city of Jelgava, and its results. In: Baltdendro 2012: materials of the 2nd International Conference of Baltic States Dendrochronologist, 30th August-2nd September, 2012, Šventoji, Lithuania / ed. A. Vitas. Kaunas: Vytautas Magnus University: Group of Dendroclimatology and Radiometrics, pp.18-19. Internetā: http://dendrochronology-lt.com/baltdendro2012-mq.pdf.

66. Zunde, M.  Arheologs Jānis Apals un ... dendrohronoloģija // Apals, J. Āraišu ezerpils. Rakstu izlase un draugu atmiņas. - R., 2012. - 586.-593. lpp.
   © 2020  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji