BIOARHEOLOĢIJAS NODAĻA  

Materiāli par bioarheoloģiju un antropoloģiju:

Nodaļas vadītājs: Guntis Gerhards, Dr. hist.
tālr. 29241336, e-pasts: guntis.gerhards@inbox.lv
Zinātniskās intereses: bioarheoloģija, paleopatoloģija, osteoloģija
Elīna Pētersone-Gordina, Dr.
e-pasts: ep15004@lu.lv
Zinātniskās intereses:


   © 2018  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji