Bioarheoloģisko materiālu krātuve  

Krātuves vadītāja: Gunita Zariņa, Dr. hist., LZA korespondētājlocekle
tālr. 67034872, e-pasts: gunitaz@latnet.lv
Zinātniskās intereses: antropoloģija, bioarheoloģija, paleodemogrāfija, vēsturiskā demogrāfija
Dardega Legzdiņa, Mg. hist.
Krājuma glabātāja
Eduards Plankājs, Mg. hist.
Krājuma glabātājs
Mob. 22061646, e-pasts: eduards.plankajs@gmail.com
Zinātniskās intereses: zooarheoloģija, bioarheoloģija, sociālā arheoloģija.

Vairāk nekā 50 gadu periodā arheoloģiskajos izrakumos Latvijā iegūts antropoloģiskais materiāls no 104 izrakumu vietām. LU Latvijas vēstures institūta Antropoloģisko fondu krātuves paleoantropoloģiskais materiāls par 4500 indivīdiem pārstāv Latvijas iedzīvotājus 9 gadu tūkstošu garā laika posmā. Senākie ir Zvejnieku I un II apmetnes iedzīvotāji (no 7. līdz 3. gadu tūkstotim pirms Kristus), kas pārstāvēti ar Ziemeļeiropā plašāko šī perioda kranioloģisko un osteoloģisko materiālu (310 apbedījumi). Lai pētītu ar pāreju uz ražotājsaimniecību saistītās izmaiņas iedzīvotāju morfoloģijā, fiziskajā attīstībā un paleodemogrāfijā ļoti nozīmīgs Eiropas kontekstā ir arheoloģiski pilnīgi izpētītais bronzas laikmeta Ķivutkalna kapulauka paleoantropoloģiskais materiāls (239 apbedījumi). Latvijas I un II gadu tūkstoša iedzīvotāju dzīves apstākļus, sociālās diferenciācijas un urbanizācijas procesus iespējams pētīt pēc plašā antropoloģiskā materiāla.


Bioarheoloģisko materiālu krātuves antropoloģisko kolekciju katalogs
("MS Word", 30.01.2008., 587 Kb)


Antropoloģiskā materiāla paleodemogrāfisko, kranioloģisko un osteoloģisko rādītāju datubāze 

("MS Excel", 01.12.2009., 529 kb)


   © 2020  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji