Kā mūs atrastAdrese: Kalpaka bulvāris 4, Rīga LV-1050

Institūta telpas izvietotas ēkas jaunajā korpusā, 1. un 2. stāvā (ieeja no pagalma):
 • institūta kanceleja - 209. istaba;
 • grāmatvedība, grāmatu iegāde - 208. istaba;
 • zinātniskā sekretāre - 121. istaba;
 • Arheoloģijas nodaļa - 121. istaba;
 • Bioarheoloģijas nodaļa - 121. istaba;
 • Bioarheoloģisko materiālu krātuve - pagrabstāvs), Lielvārdes iela 24 – 314. telpa, Rīga, LV-1006
 • Dendrohronoloģijas laboratorija - 123. istaba;
 • 20. gs. pētniecības nodaļa - 126. istaba;
 • Viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļa - 126. istaba;
 • Etnoloģijas nodaļa - 126. istaba.
Institūta krātuves:
 • Etnogrāfisko materiālu krātuve - Rūpniecības ielā 10, 114. telpa, Rīgā, LV-1010
 • Arheoloģisko materiālu krātuve - Rūpniecības ielā 10, 110., 110.A telpa, Rīgā, LV-1010.
 • Bioarheoloģisko materiālu krātuve - Kalpaka bulvārī 4 (pagrabstāvā); Lielvārdes iela 24 – 314. telpa, Rīga, LV-1006.

tālr. 67034868     e-pasts: lvi@lza.lv

   © 2018  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji