LU LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ADMINISTRĀCIJA  
Direktors: Gvido Straube, Dr. hist., prof.
tālr. 67034868, e-pasts: gvido.straube@lu.lv
Izpilddirektore: Kristīne Beķere
tālr. 29449395, e-pasts: kristine.bekere@lu.lv
Vecākā lietvede: Inguna Liepiņa
tālr.: 67034868, e-pasts: inguna.liepina@lu.lv, lvi@lza.lv

Zinātniskā padome
Priekšsēdētāja: Ilze Boldāne-Zeļenkova
tālr.: 26593299, e-pasts: boldane@lu.lv
Priekšsēdētājas vietnieks: Valdis Bērziņš
e-pasts: valdis-b@lu.lv    Publiskie pārskati

        LU Latvijas vēstures institūta 2010. gada publiskais pārskats (".pdf", 684 Kb)
        

        LU Latvijas vēstures institūta 2008. gada publiskais pārskats (".pdf", 409 Kb)

        
LU Latvijas vēstures institūta 2006. gada publiskais pārskats (".pdf", 1,9 Mb)


    Iepirkumi


    Veiktie iepirkumi, kuru līgumcena ir no 1000 līdz 10000 latu

Iepirkuma identifikācijas nr. Lēmuma pieņemšanas datums Līguma priekšmets Līgumcena Līguma izpildītājs
LULVI 2008/1 10.05.2008 Grāmatas "Letonika II kongress. Sekcija "Vēsture un identitāte. Referātu krājums" izdošana Ls 2492,50 SIA "Apgāds Zinātne"
LULVI 2008/2 24.10.2008 5 rasējumu skapju un to paliktņu komplekta iegāde Ls 1933,73 SIA "RASA & Ko"
LULVI 2008/4 05.12.2008 Grāmatas "Linda Dumpe. Tradicionālais uzturs Latvijā: LU LVI Etnogrāfijas krātuves materiāli" redakcionāla sagatavošana un izdošana Ls 3569,61 SIA "Apgāds Zinātne"
LULVI 2008/5 11.12.2008 Rakstu krājuma "Senā Rīga 6" pirmsdrukas sagatavošana Ls 2466,20 SIA ""Apgāds "Mantojums""
 
   © 2021  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji