LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS
1993. gads
SATURS1. numurs

Graudonis Jānis. Par vienu no trimdas latviešu izdevumiem. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Gerhards Guntis. Latvijas iedzīvotāju ķermeņa uzbūve 5.-14. gadsimtā un daži etniskās vēstures jautājumi. - 9.-21. lpp.
Berga Tatjana. Gadsimta Rietumeiropas monētu atdarinājumi Latvijā. - 22.-29. lpp.
Kļaviņš Kaspars. Vācu ordeņa mentalitāte un ideoloģija Atskaņu hronikas izgaismojumā. - 30.-39. lpp.
Vilīte Valda. Jelgavas proves palāta. - 40.-45. lpp.
Greitjāne Regīna. Ilgais ceļš uz latīņu burtiem: Vēsturnieka ieskats 19. gs. 50. gados - 20. gs. 30. gados. - 46.-62. lpp.
Bērziņš Jānis. Bruņotās sacelšanās problēmas Latvijas pilsētās 1905. gada revolūcijā. - 63.-76. lpp.
Vīksne Rudīte. Inženiertehnisko biedrību darbība Latvijā 1918.-1944. gadā. - 77.-92. lpp.
Bleiere Daina. Kartīšu sistēma Latvijā 1944.-1947. gadā. - 93.-107. lpp.

POLEMIKA
Holokausts Latvijā:
Ezergailis Andrievs. "Vadoņa pavēle" un SS brigādenfīrera Dr. Valtera Štālekera 1941. gada 6. augusta memorands. - 108.-114. lpp.
Vestermanis Marģers. Par dažām holokausta problēmām Latvijā. - 114.-126. lpp.
Ezergailis Andrievs. Holokausta pētīšanas problēmas. - 126.-130. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Materiāli Ziemeļkurzemes lībiešu vēsturei (Dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi I. Priedīte). - 131.-157. lpp.
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (Dokumentus publicēšanai sagatavojis I. Ronis, no krievu valodas tulkojuši un komentējuši I. Ronis un A. Žvinklis). - 158.-167. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1500.-1561. gads (Sastādītājs I. Misāns). - 168.-177. lpp.

RECENZIJAS
Dunsdorfs E. Kurzemes karakartes: (17. un 18. gadsimtenī); Dunsdorfs E. Lielvidzemes kartes: (17. un 18. gadsimtenī); Dunsdorfs E. Skaistā Latgale. Latgales vēsturiskās kartes (aut. I. Štrauhmanis). - 178.-180. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Archiwum Glówne akt dawnuch w Warszawie: Informator o zasobie = Galvenais seno aktu arhīvs Varšavā: Materiālu apskats (aut. Ē. Jēkabsons). - 181.-182. lpp.
Pietsch R. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung = Pīčs R. Zvejnieku dzīve Kuršu kāpās (aut. S. Cimermanis). - 182.-183. lpp.
Kļaviņa D. Latviešu sociāldemokrātiskā grupa Kurzemē (19. gs. 90. gadi - 1904. g.) // Vēsture. Sociālpolitiskās vēstures jautājumi: Latvijas Universitātes raksti (aut. J. Bērziņš). - 183.-184. lpp.
Spruģe L., Šalda V. Žandarmērijas cīņa pret Latvijas sociāldemokrātiju // Vēsture. Sociālpolitiskās vēstures jautājumi: Latvijas Universitātes zinātniskie raksti (aut. J. Bērziņš). - 184. lpp.
Šalda V. Par Jaunās strāvas lomu Latvijas sociāldemokrātijas organizatoriskajā tapšanā // Vēsture. Sociālpolitiskās vēstures jautājumi: Latvijas Universitātes zinātniskie raksti (aut. G. Apals). - 184.-185. lpp.
Vācu faktors Latvijas vēsturē: Zinātnisku rakstu krājums (aut. A. Mieriņa). - 185.-186. lpp.
Butulis I. Žurnāls "Aizsargs" gadu ritumā (1923-1940) // Latvijas Vēsture (aut. I. Gore). - 186. lpp.
Haupt W. Das war Kurland. Die sechs Kurlandschlachten aus der Sicht der Divisionen = Haupts W. Tā bija Kurzeme. Divīzijas sešās Kurzemes kaujās (aut. T. Vilciņš). - 186.-187. lpp.
Stranga A. Sociāldemokrāti K. Ulmaņa režīma gados // Latvijas Vēsture (aut. E. Zālīte). - 187.-188. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bleiere Daina. Domājot par vēsturi. - 189.-191. lpp.
Stradiņš Jānis. Vācbaltieši, Rīga un Latvija. - 191.-194. lpp.
Dumpe Linda. 9. starptautiskais etnoloģiskais uztura pētniecības kongress. - 194.-197. lpp.

PERSONĀLIJAS
Pāvulāns Vilnis. Vēsturniekam Teodoram Zeidam - 80. - 198.-200. lpp.


2. numurs

Graudonis Jānis. Vēsture un vēsturnieki Latvijā. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Berga Tatjana, Kulakovs Vladimirs. 8.-14. gadsimta monētu atradumi senprūšu zemēs. - 9.-18. lpp.
Karlsone Anete. Ieskats latviešu jostu ornamenta izpētes problēmās. - 19.-31. lpp.
Zelče Vita. Ieskats latviešu avīžniecības un cariskās Krievijas administrācijas attiecībās. 19. gs. 20.-60. gadi. - 32.-45. lpp.
Bērziņš Jānis. Bruņotās sacelšanās problēmas Latvijas pilsētās 1905. gada revolūcijā. - 46.-68. lpp.
Zālīte Elga. Rūpniecības uzņēmumu reevakuācijas gaita un problēmas. 20.-30. gadi. - 69.-84. lpp.
Jēkabsons Ēriks. Poļu minoritāte Latvijas Republikā. - 85.-101. lpp.
Krastiņš Andrejs. Lauku saimniecību īpašuma nacionalizācija 1941. gada pavasarī - aizsākums masveida represijām pret Latvijas zemniekiem. - 102.-115. lpp.

POLEMIKA
Puisāns Tadeušs. Apzināti kultivētās nepareizības Latvijas vēsturē par Latgali. - 116.-121. lpp.
Holokausts Latvijā:
Vestermanis Marģers. Par dažām holokausta problēmām Latvijā. - 122.-131. lpp.
Ezergailis Andrievs. Holokausta pētīšanas problēmas. - 131.-138. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Komunistu varas laiks Ludzas apriņķī no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada 4. jūlijam (Dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi O. Krēgere). - 139.-162. lpp.
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (Dokumentus publicēšanai sagatavojis I. Ronis, no krievu valodas tulkojuši un komentējuši I. Ronis un A. Žvinklis). - 163.-172. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1562.-1629. gads (Sastādītājs Ē. Jēkabsons). - 178.-186. lpp.

RECENZIJAS
Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti (aut. V. Pāvulāns). - 187.-190. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Elejas pils. Katalogs. (aut. M. Barzdeviča). - 191.-192. lpp.
Nordost-Archiv: Ztschr. für Regionalgeschichte (aut. A. Kalnciema). - 192.-193. lpp.
Biezais H. Latvija kāškrusta varā. Sveši kungi - pašu ļaudis (aut. T. Vilciņš). - 193. lpp.
Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse Latvijā: Zin. konf. materiāli (aut. A. Krūze). - 194.-195. lpp.
Фейгмане Т. Д. Русские общества в Латвии (1920–1940 гг.): Учебное пособие = Feigmane T. Krievu organizācijas Latvijā (1920.-1940. g.): Mācību līdzeklis (aut. I. Krūmiņa). - 195. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Misāns Ilgvars. Konference "Kurzemes hercogiste un Kuldīga". - 196.-198. lpp.

PERSONĀLIJAS
Greitjāne Regīna, Bērziņš Jānis. Vēsturniekam Indulim Ronim - 50. - 199.-200. lpp.


3. numurs

Graudonis Jānis. Rīgas latviešu biedrībai 125. - 5.-8. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Loze Ilze. Arheoloģiskie pētījumi Ičas neolīta apmetnē. - 9.-21. lpp.
Zeids Teodors. Johans Kristofs Broce un viņa darbs. - 22.-29. lpp.
Spārītis Ojārs. Rīgas Doma vitrāžu ikonogrāfija un stilistika. - 30.-56. lpp.
Catlaks Guntars. Ienācēji Grīziņkalnā 19. gadsimta beigās. - 57.-64. lpp.
Kronis Valdis. Latvijas lauku kokamatnieku darbs pēc pasūtījuma un darba apmaksas veidi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. - 65.-74. lpp.
Ronis Indulis. Latvijas valsts izveidošanās vēsturiskie priekšnoteikumi. - 75.-87. lpp.
Stradiņš Jānis, Cēbere Dzintra. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas darbība, sasniegtais un nepaveiktais. 1932-1940. - 88.-111. lpp.
Feldmanis Inesis. Ulmaņa autoritārās valdības antivāciskie pasākumi. - 112.-121. lpp.
Āmanis Rolfs. Rusofils, anglofils vai germanofils: Neizprastais Latvijas ārlietu ministrs Vilhelms Munters nacionālsociālistu vērtējumā (1936-1939). - 122.-139. lpp.

VĒSTURES AVOTI
1941. gada 14. jūnija deportāciju sagatavošanas dokumenti (Dokumentus publicēšanai sagatavojusi un komentējusi I. Grava). - 140.-152. lpp.
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (Dokumentus publicēšanai sagatavojis I. Ronis, no krievu valodas tulkojuši un komentējuši I. Ronis un A. Žvinklis). - 153.-163. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1628.-1699. gads (Sastādītājs V. Pāvulāns). - 164.-168. lpp.

RECENZIJAS
Šnipke A. Vērgale laiku lokos: Apceres un materiāli (aut. A. Mieriņa). - 169.-171. lpp.
Stradiņš J. Trešā atmoda (aut. I. Ronis). - 171.-173. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Polacy na Łotwie = Poļi Latvijā (aut. Ē. Jēkabsons). - 174.-175. lpp.
Zariņa A. Īsa Latvijas seno iedzīvotāju apģērba vēsture (aut. A. Karlsone). - 175. lpp.
Daukšte V. Probleme des lettischen Schulwesens im 19. Jahrhundert bis 1918 - Ergebnisse und Aufgaben der historischen Forschung // Nordost-Archiv (aut. A. Kalnciema ). - 176.-177. lpp.
Vestermanis M. Holokausts Latvijā: Historiogrāfisks apraksts // Ārzemju literatūra par Latviju (aut. I Grava). - 177. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Bērziņš Valdis. Latvijas vēstures institūts Dānijas ekspertu vērtējumā. - 178.-180. lpp.
Auns Muntis. J. K. Brocem - 250. - 180.-181. lpp.
Priedīte Irisa. Brīvdabas muzejā. - 181.-182. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Ose Ieva. Kurzemes piļu podiņu krāsnis. 15. gs. sākums - 18. gs. sākums. - 182.-188. lpp.

PERSONĀLIJAS
Stradiņš Jānis, Ronis Indulis. Arheologam Jānim Graudonim - 80. - 189.-198. lpp.

IN MEMORIAM
Manfreds Hellmanis. 24.06.1912.-12.06.1992. (aut. Ē. Mugurēvičs). - 199.-200. lpp.


4. numurs

Graudonis Jānis. Tev mūžam dzīvot, Latvija! - 5.-12. lpp.

ZINĀTNISKIE RAKSTI
Radiņš Arnis. 10.-13. gadsimta kapulauki latgaļu apdzīvotajā teritorijā un daži Austrumlatvijas etniskās vēstures jautājumi. - 13.-41. lpp.
Hībners Martins, Kellers Folkers. No padošanās līguma līdz valdības formulai. - 42.-58. lpp.
Zilgalvis Jānis. Muižnieku dzimtkapu arhitektūra. - 59.-78. lpp.
Cimermanis Saulvedis. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. - 79.-98. lpp.
Kangeris Kārlis. Zviedrijas ieroču tirdzniecība ar Latviju un firmas "Bofors" lieta 1939.-1940. gadā. - 99.-114. lpp.
Daniela Ute. Kultūra vai sabiedrība: no sociālās vēstures pie kultūrvēstures. - 115.-135. lpp.

POLEMIKA
Zandberga Rita. Vēlreiz par senāko apdzīvotību doma baznīcas apkārtnē. - 136.-146. lpp.

NOVADPĒTNIECĪBA
Antoniška Daina. Kuldīga kā Kurzemes hercogistes galvaspilsēta. - 147.-154. lpp.

VĒSTURES AVOTI
Kārļa Ulmaņa trimdas piezīmes (Dokumentus publicēšanai sagatavojis I. Ronis, no krievu valodas tulkojuši un komentējuši I. Ronis un A. Žvinklis). - 155.-166. lpp.

LATVIJAS VĒSTURE GADSKAITĻOS
1700.-1750. gads (Sastādītāja I. Grasmane). - 167.-172. lpp.

RECENZIJAS
Elejas pils. Katalogs (aut. J. Zilgalvis). - 173.-177. lpp.

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
Pāri jūrai 1944./45. g. (aut. L. Lapa). - 178. lpp.
Uz ežiņas galvu liku… (aut. Dz. Žagars). - 179. lpp.

ZINĀTNES DZĪVE
Vijups Armands. Izstāde "Vikingi un baltais Kristus: Skandināvija un Eiropa 800.-1200. gadā" Dānijas Nacionālajā muzejā. - 180.-183. lpp.
Bērziņš Jānis, Zelče Vita. Zinātniskā konference "Latvijas 19. un 20. gadsimta vēstures historiogrāfija". - 183.-185. lpp.
Bleiere Daina, Lapa Līga. 12. Baltijas studiju konferences speciālā sesija Rīgā. - 186.-192. lpp.

LU VĒSTURES ZINĀTŅU NOZARES HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJAS PADOMĒ
Apals Jānis. Āraišu ezerpils izpēte un rekonstrukcija. - 192.-197. lpp.

PERSONĀLIJAS
Vilciņš Tālivaldis. Jānim Stradiņam - 60. - 198.-199. lpp.


1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   © 2006  LU Latvijas vēstures institūts        Mājas lapas veidotāji